UDL

Universal Design for Learning

All students, all settings, all benefit

When diversity is the norm

Wanneer je uitgaat van een grote diversiteit aan leerlingen of studenten, met een verschillende achtergrond in cultuur, interesses, mogelijkheden, fysieke of mentale gesteldheid maar ook leervoorkeuren, is het onmogelijk om een ‘one size fits all’- benadering toe te passen in je onderwijs. Maar hoe maak je je onderwijs meer flexibel, persoonlijk en toegankelijk?

All students, all settings, all benefit

UDL biedt vanuit het perspectief van het leerproces en de werking van de hersenen een aantal handvatten om vóóraf, dus in het ontwerpproces, al rekening te houden met deze diversiteit.

Wat goed is voor één student, is goed voor veel studenten. Dus geen uitzonderingen als extra tijd of ondertiteling voor één student, maar extra tijd en ondertiteling voor álle studenten.

image of intersectionality in ethnicity, gender, age, sexuality, (dis)ability, culture, class and religion

Create expert learners

Iedere student mag en kan, binnen de geldende regels en verwachtingen, leren op de manier die hem of haar het beste past, waar hij of zij zich competent in voelt, eigenaar van voelt en interesse voor voelt. En juist die diversiteit geeft een enorme schat aan informatie, ervaringen en inzichten die het onderwijs en de studenten alleen maar ten goede kan komen: create expert learners.

UDL werkt via drie principes

Wat: herkennen en opnemen van informatie
Laat studenten alleen dát leren wat ze moeten leren, zonder afleiding

Hoe: plannen, monitoren en uitvoeren
Laat studenten zich uitdrukken op hun eigen manier en moment.

Waarom: evalueren en prioriteiten stellen
Maak studenten eigenaar van hun leerproces en speel in op hun interesses en motivatie. 

Download de uitgebreide guidelines van UDL@CAST hier

Principes van UDL: Wat, Hoe en Waarom uitgebeeld in drie corresponderende hersengebieden
UDL Guidelines

De UDL piramide

UDL piramide

Natuurlijk kan UDL niet voor alles zorgen. Er zullen altijd speciale behoeften blijven. Vandaar de UDL piramide rechts:

Aan de basis is het onderwijs ontworpen voor ALLE studenten of leerlingen, in ALLE settings, door UDL.

In de tweede laag komen interventies aan groepen studenten of leerlingen, zoals bijvoorbeeld een groep voor faalangst of leren-leren. Maar ook een extra instructiemoment of een training in groepsdynamiek.

De derde laag geeft ruimte aan individuele behoeften. Hierbij valt te denken aan software, remedial teaching of extra tijd. Vaak moeten dit specifiek aan studenten of leerlingen worden toegewezen.

De UDL piramide is ontworpen door AHEAD, Ierland

Links & bronnen