Cursussen

 

Cursussen

De UDL Academy biedt cursussen aan voor verschillende aspecten, onderdelen en niveaus van Universal Design for Learning, om uw expertise in (de implementatie van) UDL te vergroten. 

Onderstaande cursussen zijn vast aanbod vanuit de UDL Academy en worden gegeven vanuit de locaties van de UDL Academy.

Tevens kunnen wij in overleg dezelfde of aangepaste cursussen in company aanbieden, die precies passen bij uw vraagstuk, mogelijkheden of agenda.

Neem hiervoor contact op met welcome@udl-academy.nl.

>> Terug naar home

Overzicht van het komende cursusaanbod 

Introductiecollege Inclusief Onderwijs & UDL (NL) | 15 maart | 9.30-11.30 | online
Introductiecollege Inclusief Onderwijs & UDL (NL) |  18 april  | 15.00-17.00 | online

In dit online introductiecollege wordt u meegenomen in de wereld van inclusief en toegankelijk onderwijsontwerp. 

Aan de hand van real-life praktijksituaties van studenten onderzoeken we de principes en toepassingen van UDL en wordt uitgelegd wáárom deze nu eigenlijk zo goed werken.

U doet allerlei praktische ideeën en quick fixes op om het eigen onderwijs meteen al meer inclusief en toegankelijk te maken.

De eigen ingebrachte onderwijsvragen geven in de Q&A sessie inspiratie en leveren plannen op voor de toekomst.

———————————-

In this webinar, you will be taken into the world of inclusive and accessible educational design. 

Based on real-life situations of students, we will explore the principles and applications of UDL and explain why they work so well.

You will gain all kinds of practical ideas and quick fixes to make their own education more inclusive and accessible. 

The educational questions they bring in during the Q&A session will provide inspiration and plans for the future.re

Basiscursus Inclusief Onderwijs & UDL (NL) | Februari – Maart | Data en tijd volgt | Assen

Basic Course Inclusive Education & UDL (EN) | May – June | Date, time & location will follow |

Tijdens deze cursus van vier dagdelen op locatie (Assen of Amsterdam) gaat u onderzoeken hoe het onderwijs inclusiever en toegankelijker ingericht kan worden voor een zeer diverse groep aan studenten.

We doen dit aan de hand van de vier fasen van de didactische cyclus, ontwerpen – lesgeven – toetsen – evalueren, in relatie tot uw eigen onderwijs. 

Per bijeenkomst zullen we focussen op een bepaalde fase uit het proces en de kenmerken relateren aan de aanpak van UDL. Hierbij staat uw eigen onderwijssituatie centraal.

———————————-

During this course of four half-days on location (Assen or Amsterdam) you will explore how education can be made more inclusive and accessible for a very diverse group of students. 

To this end, we will work with the four phases of the didactical cycle, design – teach – assess – evaluate, in relation to your own education. 

For each meeting we will focus on a particular phase of the process and relate the characteristics to the approach of UDL. Your own educational situation will be central to this.

Op dit moment staan er geen cursussen op de agenda. 
Graag deelnemen maar niet de goede locatie of tijd?

De UDL Academy geeft alle scholingsactiviteiten ook in company.

Neem voor meer informatie hierover contact op met welcome@udl-academy.nl

Registratie en annulering/ Registration and cancellation

U ontvangt uw factuur voor deze workshop of webinar in een aparte mail. Mogen we u erop attenderen dat de registratie pas definitief is wanneer de factuur is voldaan. Vervolgens sturen we u de nodige details om deel te nemen.

UDL Academy betaalt aankopen van tickets of registraties voor lessen of andere programma’s ALLEEN terug wanneer het evenement wordt geannuleerd. Als u een aankoop hebt gedaan die u niet kunt gebruiken, kunt u een collega uitnodigen om in uw plaats aanwezig te zijn.

—————————————-

Your invoice for this workshop or webinar will be send to you in a separate email. Please keep in mind that your registration will be final once the invoice is paid. After this we will provide with all necessary details to attend.

UDL Academy refunds purchases of tickets or registrations for classes or other programs ONLY when the event is cancelled. If you have made a purchase that you cannot use, you may invite a colleague to attend in your place.